Slovenian dissemination event, September 17, 2012

Oct 02 2012

Details of the event are found here>>.

Gradiva s konference "Mednarodna primerjava slovenskega poklicnega in strokovnega izobraževanja - perspektiva razvoja kompetenc in IKT", ki je potekala na Fakulteti za družbene vede 27.9.2012:

Predstavitve govorcev:

- Predstavitev rezultatov mednarodne raziskave med dijaki poklicnega in strokovnega izobraževanja v 6 evropskih državah in Sloveniji (Božidar Grigić, prof. dr. Vasja Vehovar in dr. Samo Pavlin, Univerza v Ljubljani)

- Uporaba IKT v gimnazijah in poklicnih programih – izsledki raziskave 7 EU VET (Barbara Brečko, Univerza v Ljubljani)

- Spremembe v sistemih poklicnega izobraževanja v Nemčiji – Kaj se lahko nauči Slovenija? (prof. dr. Georg Spöttl, dr. Klaus Ruth, Univerza v Bremnu)

- Spremembe v sistemih poklicnega izobraževanja v Avstriji – Kaj se lahko nauči Slovenija? (Viktor Fleischer, dr. Günter Hefler, 3s)

- Izzivi razvoja poklicnega izobraževanja in standardov v Veliki Britaniji – Kaj se lahko nauči Slovenija? (Julian Stanley, Univerza Warwick)

- DELAVNICA I: Oblikovanje priporočil za razvoj kompetenc in standardov – Božidar Grigić, Univerza v Ljubljani
- DELAVNICA II: Oblikovanje priporočil za integracijo IKT v učne programe – Barbara Brečko, Univerza v Ljubljani

Ostala uporabna gradiva:

EUROBAROMETER 2011 (Attitudes towards VET)

Primerjalna analiza poklicnega, strokovnega in gimnazijskega izobraževanja v Sloveniji: raziskava med dijaki 2007-2012

Comments