Information for schools in national language

 

Izvedba raziskave v Sloveniji

V vzorec smo vključili 111 slovenskih srednjih šol, od tega 57 gimnazij ter 54 šol s poklicnim programom.

Na vsaki šoli bomo anketirali dva razreda dijakov tretjih letnikov. Načrtujemo, da bomo skupno anketirali 2000 dijakov.

Anketiranje na šolah bo v Sloveniji potekalo od druge polovice marca do začetka maja 2011.

Ob zaključku raziskave bo vsaka šola prejela kratko poročilo z rezultati šole in primerjavo s povprečjem ostalih sodelujočih šol. Pri tem sta zagotovljeni tako anonimnost dijakov kot tudi šol.

Za več informacij o izvedbi raziskave na šolah se obrnite na mag. Barbaro Brečko:

E-mail: brecko@7eu-vet.org

Telefon: (01) 5805 346

 

Podpora Ministrstva za šolstvo in šport ter Centra za poklicno izobraževanje

Projekt 7-EU VET sta podprla tudi Minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič in direktor CPI Elido Bandelj.

>> Dopis podopore Igorja Lukšiča (pdf)

>> Dopis podpore Elida Bandlja (pdf)

 

Vprašalniki

>> Vprašalnik za poklicne in strokovne šole v slovenskem jeziku  (pdf)

>> Vprašalnik za gimnazije v slovenskem jeziku (pdf)

>> Vprašalnik za učitelje (pdf)

 

Drugi dokumenti

>> Dopis za ravnatelje (pdf)

>> Dopis za koordinatorje (pdf)

>> 7EU zloženka v slovenskem jeziku (pdf)

 

 

 

Print

Information for schools in national language (6)